Die Blade Set; 10.6mm cablespec T2

100000490627
In stock

Dodatni komplet nožev po naorčilu stranke.